Plan wykładów Ekumenicznej Szkoły Biblijnej 2021/2022

W poniższym pliku znajduje się Plan wykładów i ćwiczeń Ekumenicznej Szkoły Biblijnej 2021/2022 (drugiej edycji). Plan ten może ulec niewielkim korektom, jednakże z zachowaniem terminów spotkań.

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi

Łódź, 5 października 2021 rok

Komunikat o zakończeniu rekrutacji do Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej informuje, że w dniu 28 września 2021 r. została zakończona rekrutacja do Ekumenicznej Szkoły Biblijnej na rok 2021/2022. Osoby, które zgłosiły się i otrzymały informację o przyjęciu na drugą edycję, prosimy o dopełnienie formalności.

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi

Łódź, 28 września 2021 rok

Terminy zjazdów Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi 2021/2022

16.10. 2021, 06.11. 2021, 18.12.2021, 15.01.2022, 05.02.2022, 12.03.2022, 09.04.2022, 14.05.2022, 04.06.2022

Wykłady odbywać się będą w godz. 9.00-14.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. ul. Św. Stanisława Kostki 14.

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi

Łódź, 9 września 2021 rok

Komunikat o rekrutacji do Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi – druga edycja

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi informuje, że od dnia 2 sierpnia 2021roku w sekretariacie Szkoły przyjmowane będą zapisy na nową edycję zajęć w roku 2021/2022. Tematyka wykładów będzie dotyczyć życia Jezusa Chrystusa w kontekście historycznym, kulturowym i społecznym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli wykłady będą realizowane stacjonarnie w formie zjazdów jeden raz w miesiącu od października do czerwca.

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi

Łódź, 1 sierpnia 2021 rok

Komunikat Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi zaprasza dnia 25 września 2021 roku na godzinę 9.00 do Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi (ul. Piotrkowska 265) wszystkich słuchaczy pierwszej edycji wykładów w roku 2019/2020 na nabożeństwo Słowa Bożego i rozdanie dyplomów ukończenia kursu nauki w ESB. Do dyplomu będzie dołączony wykaz wykładów i zrealizowanych godzin.

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi

Łódź, 18 czerwca 2021 rok

Komunikat Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi
dotyczący wykładów online

wykłady online z dnia 19.09.2020 zostały już zarejestrowane
i są dostępne do wglądu pod linkami, które zostały wysłane pocztą elektroniczną na Państwa skrzynki mailowe. Do osób nie posiadających adresu e-mail, linki wysyłane będą SMSem na podany telefon komórkowy. Linki będą aktywne czyli wykłady można oglądać, do dnia 31.10.2020.

Komunikat

Komunikat Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi Siostry i Bracia,
pragniemy przekazać wszystkim słuchaczom Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi następujące informacje

1. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, kontynuowanie zajęć w dotychczasowej formie jest niestety niemożliwe.

2. Zajęcia kwietniowe, majowe oraz czerwcowe, które nie odbyły się w planowym terminie, będę przeprowadzone w formie online 19 września, 10 października oraz 21 listopada b.r. (nagrania oraz materiały z wykładów zostaną przesłane do wszystkich słuchaczy Ekumenicznej Szkoły Biblijnej).

3. Planowana jest kontynuacja zajęć Szkoły, ale w obecnej sytuacja trudno jest przedstawić szczegóły.
Nie ustawajmy w przepełnionej wiarą lekturze Pisma Świętego i wzajemnej modlitwie.

Organizatorzy
19.08.2020