Ogłoszenie o rekrutacji do Ekumenicznej Szkoły Biblijnej 2023/2024

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi. Celem naszej Szkoły jest pogłębienie wiedzy biblijnej i odniesienie Słowa Bożego do codziennego życia. Tematem tegorocznych zajęć jest: Nowy Testament jako wypełnienie Starego Testamentu. Wykłady będą realizowane w formie zjazdów jeden raz w miesiącu od października do czerwca. Wykładowcami naszej Szkoły są teologowie zarówno świeccy jak i duchowni różnych Kościołów chrześcijańskich. Zapisy rozpoczynamy 1 września br.  Mamy nadzieję, że będzie to kolejny interesujący i udany cykl wykładów, modlitwy i wzajemnego poznania w drodze ku naszemu Panu.

Wszelkie informacje w godz. 9.00-14.00 od poniedziałku do piątku pod nr. tel.: 42 66-48-751.

W poniższych plikach znajduje się Plan wykładów oraz wykaz wykładowców naszej Szkoły. Plan może ulec niewielkim korektom, jednakże z zachowaniem terminów spotkań.

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi.

Łódź, 24 sierpnia 2023 roku

Plan wykładów Ekumenicznej Szkoły Biblijnej 2022/2023

W poniższym pliku znajduje się Plan wykładów i ćwiczeń Ekumenicznej Szkoły Biblijnej 2022/2023 (trzeciej edycji). Plan ten może ulec niewielkim korektom, jednakże z zachowaniem terminów spotkań.

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi

Łódź, 9 września 2022 rok

Terminy zjazdów Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi 2022/2023

15 października 2022 r., godz. 9.00-14.30 – wykład inaugurujący Ekumeniczną Szkołę Biblijną,

19 listopada 2022 r., 10 grudnia 2022 r., 14 stycznia 2023 r., 18 lutego 2023 r., 11 marca 2023 r.,1 kwietnia 2023 r.,13 maja 2023 r.,

3 czerwca 2023 r. – zakończenie roku (wręczenie dyplomów).

Wykłady odbywać się będą w godz. 9.00-14.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. ul. Św. Stanisława Kostki 14.

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi

Łódź, 3 września 2022 rok

Komunikat o rekrutacji do Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi – trzecia edycja

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi informuje, że od dnia 1 września 2022 roku w sekretariacie Szkoły przyjmowane są zapisy na nową edycję zajęć w roku 2022/2023. Tematyka wykładów będzie dotyczyć biblijnej historii zbawienia. Wykłady będą realizowane stacjonarnie w formie zjazdów jeden raz w miesiącu od października do czerwca. Wykładowcami będą duchowni i świeccy należący do różnych kościołów chrześcijańskich. 

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi

Łódź, 1 września 2022 rok

Zapraszamy na zakończenie II edycji Ekumenicznej Szkoły Biblijnej 2021/2022

W imieniu Zarządu Ekumenicznej Szkoły Biblijnej serdecznie zapraszam na ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia, które odbędą się 4 czerwca. Podczas tego spotkania wszyscy słuchacze ESB otrzymają z rąk ks. abp. Grzegorza Rysia dyplom ukończenia roku nauki oraz książkowe upominki. Przedstawiona będzie także tematyka wykładów kolejnej edycji ESB oraz warunki zapisów. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam.

Ks. Wiesław Kamiński

sekretarz ESB

Łódź, 25 maja 2022 rok

Plan wykładów Ekumenicznej Szkoły Biblijnej 2021/2022

W poniższym pliku znajduje się Plan wykładów i ćwiczeń Ekumenicznej Szkoły Biblijnej 2021/2022 (drugiej edycji). Plan ten może ulec niewielkim korektom, jednakże z zachowaniem terminów spotkań.

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi

Łódź, 5 października 2021 rok

Komunikat o zakończeniu rekrutacji do Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej informuje, że w dniu 28 września 2021 r. została zakończona rekrutacja do Ekumenicznej Szkoły Biblijnej na rok 2021/2022. Osoby, które zgłosiły się i otrzymały informację o przyjęciu na drugą edycję, prosimy o dopełnienie formalności.

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi

Łódź, 28 września 2021 rok

Terminy zjazdów Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi 2021/2022

16.10. 2021, 06.11. 2021, 18.12.2021, 15.01.2022, 05.02.2022, 12.03.2022, 09.04.2022, 14.05.2022, 04.06.2022

Wykłady odbywać się będą w godz. 9.00-14.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. ul. Św. Stanisława Kostki 14.

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi

Łódź, 9 września 2021 rok

Komunikat o rekrutacji do Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi – druga edycja

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi informuje, że od dnia 2 sierpnia 2021roku w sekretariacie Szkoły przyjmowane będą zapisy na nową edycję zajęć w roku 2021/2022. Tematyka wykładów będzie dotyczyć życia Jezusa Chrystusa w kontekście historycznym, kulturowym i społecznym. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli wykłady będą realizowane stacjonarnie w formie zjazdów jeden raz w miesiącu od października do czerwca.

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi

Łódź, 1 sierpnia 2021 rok

Komunikat Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi zaprasza dnia 25 września 2021 roku na godzinę 9.00 do Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi (ul. Piotrkowska 265) wszystkich słuchaczy pierwszej edycji wykładów w roku 2019/2020 na nabożeństwo Słowa Bożego i rozdanie dyplomów ukończenia kursu nauki w ESB. Do dyplomu będzie dołączony wykaz wykładów i zrealizowanych godzin.

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi

Łódź, 18 czerwca 2021 rok

Komunikat Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi
dotyczący wykładów online

wykłady online z dnia 19.09.2020 zostały już zarejestrowane
i są dostępne do wglądu pod linkami, które zostały wysłane pocztą elektroniczną na Państwa skrzynki mailowe. Do osób nie posiadających adresu e-mail, linki wysyłane będą SMSem na podany telefon komórkowy. Linki będą aktywne czyli wykłady można oglądać, do dnia 31.10.2020.

Komunikat

Komunikat Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi Siostry i Bracia,
pragniemy przekazać wszystkim słuchaczom Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi następujące informacje

1. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa, kontynuowanie zajęć w dotychczasowej formie jest niestety niemożliwe.

2. Zajęcia kwietniowe, majowe oraz czerwcowe, które nie odbyły się w planowym terminie, będę przeprowadzone w formie online 19 września, 10 października oraz 21 listopada b.r. (nagrania oraz materiały z wykładów zostaną przesłane do wszystkich słuchaczy Ekumenicznej Szkoły Biblijnej).

3. Planowana jest kontynuacja zajęć Szkoły, ale w obecnej sytuacja trudno jest przedstawić szczegóły.
Nie ustawajmy w przepełnionej wiarą lekturze Pisma Świętego i wzajemnej modlitwie.

Organizatorzy
19.08.2020