O Szkole

Archidiecezja Łódzka wraz z Oddziałem Regionu Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej inicjują Ekumeniczną Szkołę Biblijną. Celem tej inicjatywy jest przede wszystkim pogłębienie życia chrześcijańskiego w świetle żywego Słowa Bożego, a także wprowadzenie w historię biblijną oraz egzegezę tekstu biblijnego.

Zarząd Ekumenicznej Szkoły Biblijnej w Łodzi:

Dyrektor ESB – bp Marek Marczak (Kościół Rzymskokatolicki)

Zastępca dyrektora ESB – ks. Semko Koroza (Kościół Ewangelicko–Reformowanego w RP)

Sekretarz ESB – ks. Wiesław Kamiński (Kościół Rzymskokatolicki)

Rada Programowa:
Przewodniczący – ks. Michał Makula (Kościół Ewangelicko–Augsburski w RP)

Zastępca Przewodniczącego – prezbiter Leszek Wakuła (Kościół Chrześcijan Baptystów)